نمایش 1–15 از 1193 نتیجه


نوع پرینتر

برند

نوع چاپ

رنگ

ویدئو پروژکتور PT-AE8000 پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2400 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-AT6000E پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2400 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-CW230 پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-CW331R پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3100 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DX820L پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 8200 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DZ10KU پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10600 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DW830L پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DX100 پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DX100L پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DX820 پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 8200 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DS20K پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DS20K2 پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DS20K2U پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DW11KU پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور PT-DW17K پاناسونیک PANASONIC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 10000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی