نمایش 1–15 از 473 نتیجه


نوع پرینتر

برند

نوع چاپ

رنگ

ویدئو پروژکتور NP-7311X ان ای سی NEC

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3100 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور SU922 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتورSU964 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 6500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتورMC-EU3551 مکسل MAXELL

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3800 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتورMC-EW4051 مکسل MAXELL

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 4000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور MC-EX303E مکسل MAXELL

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3300 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور SX765 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور SW921 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتورMP-WU5603 مکسل MAXELL

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 6000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتورMC-EX3051 مکسل MAXELL

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3300 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور TH670 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور TH683 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور TK800 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی

ویدئو پروژکتور TK850 بنکیو BENQ

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی