نمایش 1–15 از 3820 نتیجه


نوع پرینتر

برند

نوع چاپ

رنگ

ویدئو پروژکتورEB-93 اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 2400 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-965H اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-970 اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 4000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-980W اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3800 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-990U اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 3800 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G5100 اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 4000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G5350 اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 600 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G6050W اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7000W اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 6500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7200W اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 7000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7400U اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5500 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7800 اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 8000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7900U اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 7000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-G7905U اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 7000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی
 

ویدئو پروژکتور EB-L1000U اپسون EPSON

 • محصولی با دوام
 • شدت روشنایی 5000 LUMENS
 • ساخته شده برای کلاس درس، اتاق جلسات ، سینما خانگی