نمایش 1–15 از 81 نتیجه


برند

نوع چاپ

رنگ

لیبل اموال Security Label 20×50

 • جنس لیبل : اموال
 • سایز لیبل : 20×50
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
 • نوع چاپ :  رزین ، سوپر رزین

لیبل پی وی سی تک ردیفه 55×15 خودرویی

 • جنس لیبل : پی وی سی
 • سایز لیبل : 55×15
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 5000 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، رزین

لیبل پی وی سی دو ردیفه 45×15

 • جنس لیبل : پی وی سی
 • سایز لیبل : 45×15
 • تعداد لیبل در هر ردیف : 2 ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 4000 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، رزین

لیبل اموال Security Label درابعاد 15×55

 • جنس لیبل : اموال
 • سایز لیبل : 15×55
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 2000 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، رزین

لیبل جواهر دم شیشه طلایی

 • جنس لیبل : جواهر ،پی وی سی
 • سایز لیبل : 11×80
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 1000 لیبل
 • نوع چاپ :  رزین

لیبل کاغذی طلایی سه ردیفه Paper Label درابعاد 21×31

 • جنس لیبل : کاغذی
 • سایز لیبل : 31×21
 • تعداد لیبل در هر ردیف : 3ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 6000 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین، وکس

لیبل کاغذی سبز تک ردیفه 125×95

 • جنس لیبل :کاغذی
 • سایز لیبل : 95×125
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول :500 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، وکس

لیبل بی رنگTransparent Labelبوبین بزرگ در ابعاد100×300

 • جنس لیبل : ترنسپرنت
 • سایز لیبل : 100×300
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 400 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین

لیبل جواهر Jewelry Tag

 • جنس لیبل : جواهر، دم موشی
 • سایز لیبل : 11×80
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 2000 لیبل
 • نوع چاپ :  رزین ، وکس رزین

لیبل وید تک ردیفه Void Label در ابعاد15×34

 • جنس لیبل : وُید
 • سایز لیبل : 15×34
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 2000 لیبل
 • نوع چاپ :  سوپر رزین ، رزین

برچسب اموال در ابعاد 50×25 میلیمتری

 • جنس لیبل : اموال
 • سایز لیبل : 50×25
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 2000 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، رزین

لیبل PVC تک ردیفه در ابعاد 51×34

 • جنس لیبل : پی وی سی
 • سایز لیبل : 34×51
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 1500 لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین

لیبل پی وی سی PVC تک ردیفه 80×80

 • جنس لیبل : پی وی سی
 • سایز لیبل : 80×80
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 1000لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین

برچسب اموالSecurity Label درابعاد 15×45

 • جنس لیبل : اموال
 • سایز لیبل : 15×45
 • تعداد لیبل در هر ردیف : تک ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 2500 لیبل
 • نوع چاپ :  رزین ، سوپر رزین

لیبل کاغذی دایره 10 میلی متر

 • جنس لیبل : کاغذی
 • سایز لیبل : دایره 10 میلیمتری
 • تعداد لیبل در هر ردیف : 4 ردیف
 • تعداد لیبل در هر رول : 10000لیبل
 • نوع چاپ :  وکس رزین ، وکس