نمایش 1–15 از 249 نتیجه


نوع پرینتر

برند

نوع چاپ

رنگ

دستگاه کپی کانن CANON 2525

 • ابعاد: 896 ×565× 693 میلی متر
 • سرعت چاپ :25 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4 کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی : 5.4 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 1435IF

 • ابعاد: 545×457×475.3 میلی متر
 • سرعت چاپ :35 برگ در دقیقه یک رو-18 برگ در دقیقه دورو
 • کارایی: 4 کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس )
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :7.9 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 20 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 4535I

 • ابعاد: 1193×740×587 میلی متر
 • سرعت چاپ :35 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3 کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی : 5.2 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 24 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 4525I

 • ابعاد: 1193×740×587 میلیمتر
 • سرعت چاپ :25 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3 کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی 5.2 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 24 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 2545

 • ابعاد: 907×565×659 میلی متر
 • سرعت چاپ :45 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3 کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :3.9 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 2535

 • ابعاد: 907×565×689 میلی متر
 • سرعت چاپ :35 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3 کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :3.9 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 715IF LL

 • ابعاد: 1193×740×587 میلیمتر
 • سرعت چاپ :45 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3 کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :5 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 6565I

 • ابعاد: 670x779x1220 میلیمتر
 • سرعت چاپ :65 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :3.3 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 525IF II

 • ابعاد: 494×465×452 میلی متر
 • سرعت چاپ :45 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :6 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 14 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON 4545I

 • ابعاد: 1193×740×587 میلیمتر
 • سرعت چاپ :45 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 600×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :3.7 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 20 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON ADVANCE C256IF

 • ابعاد: 511×651 ×639 میلی متر
 • سرعت چاپ :26 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 1200×600dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :سیاه و سفید: 6.9 ثانیه، رنگی: 9.4 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 30 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON ADVANCE 8595I

 • ابعاد: 1252×770×1481 میلی متر
 • سرعت چاپ : 95 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 1200×1200dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :2.7 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 60 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON ADVANCE 8505I

 • ابعاد: 1481×770×1252 میلیمتر
 • سرعت چاپ : 105 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 1200×1200dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :2.7 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 60 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن Canon Advance 4551i

 • ابعاد: 587×740×1193 میلی متر
 • سرعت چاپ : 109.2 برگ در دقیقه
 • کارایی: 4کاره( اسکن،کپی،پرینت، فکس)
 • رزولوشن چاپ: 1200×1200dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :3.7 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 24 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB

دستگاه کپی کانن CANON C5235

 • ابعاد: 931×620×712 میلی متر
 • سرعت چاپ : 35 برگ در دقیقه
 • کارایی: 3کاره( اسکن،کپی،پرینت)
 • رزولوشن چاپ: 600×600 dpi
 • زمان تهیه اولین کپی :5.4 ثانیه
 • زمان گرم شدن دستگاه: 31 ثانیه
 • درگاه ارتباطی : USB