نمایش 1–15 از 158 نتیجه


برند

نوع چاپ

رنگ

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-897MD

 • ابعاد:240×88×154 میلی متر
 • وزن: 2.6 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 379

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-970AD

 • ابعاد:280×125×398 میلی متر
 • وزن: 9 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 379

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-971AD

 • ابعاد:265×132.5×316 میلی متر
 • وزن: 7کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:حرارتی مستقیم
 • دقت چاپ:dpi325

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-990AD

 • ابعاد:305×132.5×316 میلی متر
 • وزن: 8 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 325

پرینتر پزشکی حرارتی سونی UP-D72XR

 • ابعاد:412×210×431 میلی متر
 • وزن: 15.5کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 300

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-D55

 • ابعاد:280×125×398 میلی متر
 • وزن: 9 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 379

پرینتر پزشکی حرارتی سونی UP-D72XR

 • ابعاد:412×210×431 میلی متر
 • وزن: 15.5کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 300

پرینتر پزشکی سابلیمیشن UP-DR80MD Sony

 • ابعاد:425×207×317 میلی متر
 • وزن: 11.5کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 301

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-D897

 • ابعاد:154×88×240 میلی متر
 • وزن:2.6 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 325

پرینتر پزشکی حرارتی UP-X898MD Sony

 • ابعاد:240×88×154 میلی متر
 • وزن: 2.5 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:508 dpi

پرینتر پزشکی حرارتی سونی SONY UP-D711MD

 • ابعاد:125×70×140 میلی متر
 • وزن: 1 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:dpi 300

پرینتر پزشکی لیزری DRYVIEW 5700

 • ابعاد:66×61×47 سانتی متر
 • وزن: 54 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ: 325 dpi

پرینتر پزشکی لیزری DRYVIEW 6950

 • ابعاد:68.6×62.6×115 سانتی متر
 • وزن:177 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:650 dpi

پرینتر پزشکی لیزری Agfa CR 12-X

 • ابعاد:666*649*626 میلی متر
 • وزن: 79 کیوگرم
 • تکنولوژی چاپ:لیزری
 • دقت چاپ:508 dpi